12. – 13. September 2020

FAM, Petzenkirchen: MIKROBIOM Seminar


24. September 2020

Onkologische komplementäre Medizin,  Innsbruck


04. Oktober 2020

FAM, Petzenkirchen, Komplementäre Onkologie


14. November 2020

FAM, Ernährungsseminar