14., 15. September 2019

FAM, Petzenkirchen: MIKROBIOM Seminar


20. Oktober 2019

FAM, Petzenkirchen: Komplementäre Krebstherapien – Ernährung


16. November 2019

HOMOTOXIKOLOGIE Gesellschaft, Bad Hall: Ernährung in der homotoxikologischen Therapie